Reducerea oxizilor și porozităților

ARSAL 2125

BEST SELLER!
 • elimină oxizii din topitură prin flotație și reduce conținutul de hidrogen;
 • formează faze de amestecare cu oxizii;
 • aderă la oxid prin tensiune superficială redusă;
 • previne formarea corindonului și depunerea acestuia pe peretele cuptorului;
 • produce o zgură fină, asemănătoare cu o pudră, având un conținut foarte scăzut de aluminiu;
 • se poate utiliza în toate tipurile de cuptoare și creuzete;
 • ajută la îndepărtarea ușoară a depunerilor aderente pe peretele cuptorului;
 • tratarea cu ARSAl generează o cantitate redusă de fum fără miros acid sau miros de amoniac;
 • este pretabil pentru tratarea aliajelor de aluminiu hipoeutectice și eutectice;
 • în VIDEOUL de mai sus se poate vedea efectul tratării cu ARSAL 2125.

Gama produselor Schäfer

 • Solubilitatea în Hidrogen și caracterul oxidativ al aliajelor de Aluminiu.

 • Modul în care acestea influentează calitatea pieselor turnate din aliajele de Aluminiu.

Solubilitatea în hidrogen și  caracterul oxidativ al aliajelor din Aluminiu

Solubilitatea în Hidrogen

Aluminiul și aliajele sale au tendința de a absorbi hidrogenul din atmosferă, mai ales când umiditatea aerului este crescută. Hidrogenul este absorbit foarte ușor de către metalul lichid și se menține în acesta, atâta timp cât aliajul se găsește în stare lichidă.

În momentul în care aliajul se solidifică, solubilitatea hidrogenului scade și ca urmare apar bulele de gaz din interiorul pieselor, acestea transformându-se în porozități.

 

SCHÄFER = CALITATE FĂRĂ OXIZI

DEGAZAREA ALIAJULUI TOPIT

Degazarea aliajului de aluminiu topit are scopul de a elimina hidrogenul din aliajul topit pentru a împiedica formarea porozităților în piesele turnate

Metode de degazare se bazează pe:

 • Insuflarea cu gaz inert;
 • Insuflarea cu gaz activ;
 • Tratarea cu ultrasunete şi vibrații;
 • Tratarea în vid;
 • Tratarea cu fondanți solizi

***

Degazarea cu azot

Grație proprietăților sale, azotul este  cel mai utilizat gaz inert utilizat pentru eliminare a hidrogenului din aliajul de aluminiu topit

Greutatea moleculară 28,013 g/mol
T de fierbere (1atm.) -195, 8 ºC
T critică -146,9 ºC
Pres critică 33,9 bar
Densit gazului (20ºC, 1 atm.) 1,161 g/l
Densit lichidului (p.e.1 atm.) 0,808 g/l
Greut specifică (aer=1) 0,967
Solubilitatea în apă (0 ºC, 1 atm.) 2,33 cm3N

Schäfer Metallurgie GmbH

Cu o tradiție de peste 100 de ani în industrie, producătorul german Schäfer Metallurgie GmbH realizează produse pentru tratarea metalelor neferoase și agenți de curățare pentru industria mecanicii de precizie. În prezent Schäfer este lider în inovație și calitate în domeniile menționate.

Schäfer Metallurgie GmbH

Cu o tradiție de peste 100 de ani în industrie, producătorul german Schäfer Metallurgie GmbH realizează produse pentru tratarea metalelor neferoase și agenți de curățare pentru industria mecanicii de precizie. În prezent Schäfer este lider în inovație și calitate în domeniile menționate.

VGA  DIE CAST SOLUTIONS 

partener